img

Branża kwiatowa – jaka wiedza jest przydatna dla przedsiębiorcy?

Każdy przedsiębiorca działający w sferze branży kwiatowej musi tak samo jak inni przedsiębiorcy, orientować się co to jest i jak działa wskaźnik PKB, stopa procentowa, inflacja, poziom sprzedaży detalicznej, przelicznik walut, poziom płac minimalnych i składek ZUS lub zdrowotnych, a także wiele innych. Do tego trzeba orientować się co dzieje się w regionie, jakie są dane demograficzne, znać kalendarz imprez i świąt, a także odpowiednio zając się promocja i reklama.

Wszystko to obowiązkowo powinno znaleźć się w elementarzu przedsiębiorcy kwiatowego, z którego trzeba korzystać regularnie i umiejętnie wyciągać wnioski z wyników. Dane statystyczne maja także olbrzymie znaczenie, ponieważ pozwalają ocenić realnie plany na przyszłość i założenia sprzedażowe. Korzystając z wiedzy jaka dają dane statystyczne można ocenić jak będzie się kształtowała tendencja sprzedażowa na najbliższe lata, czyli po prostu popyt i sprzedaż na produkty i usługi florystyczne. Daje to wiedzę na wiele tematów, a tym samym można ocenić czy warto inwestować pieniądze w nowy sprzęt, zatrudnić nowych pracowników czy też rozszerzyć działalność o kolejny punkt.

Czasami dane statystyczne podpowiedzą nam wręcz odwrotna tendencje, czyli to, że za parę lat nie będzie dla kogo pracować., co także jest cenna informacją. Wszystkie tego typu informacje można znaleźć w „Rocznikach Statystycznych” oraz innych publikacjach z GUS, które są jawne i ogólnie dostępne. Przedsiębiorca kwiatowy na podstawie danych z dokumentów GUS może przewidzieć m.in. popyt na florystykę ślubną, która stanowi znaczący udział w pracy i zyskach kwiaciarni lub pracowni florystycznych. Dlatego każdy kwiatowy biznesmen powinien poświęcić kilka chwil na zapoznanie się z danymi GUS i jego prognozami.

Najwięcej ślubów w ostatnich latach odnotowano pomiędzy rokiem 2005 a 2008, co było skutkiem wysokiej liczby urodzeń w latach 70-tychoraz w początku lat 80-tych. W roku 2008 w całym kraju odbyło się 9024 śluby, co stanowiło apogeum na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat, a obecnie obserwować można stały spadek liczby zawieranych małżeństw, co spowodowane jest m.in. niżem demograficznym pod koniec XX w. Nie jest to jedyny powód, ponieważ do tego dochodzi tendencja do zawierania małżeństwa w coraz późniejszym wieku.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu średni wiek kobiety stającej na ślubnym kobiercu wynosił 22 lata, a obecnie jest to średnio 28 lat, to samo dzieje się z mężczyznami. Mając wiedzę na takie tematy możemy przewidzieć jak spadek małżeństw może wpłynąć na pracą florystów i jak będzie układać się tendencja sprzedażowa, ponieważ wszystko oparte jest na faktach i potwierdzonych danych z GUS. Wciągu kilku najbliższych lat można spodziewać się znacznego spadku wartości ślubnych usług florystycznych.

Jednak nie oznacza to zaniku usług dla innych klientów, zatem rozwiązaniem jest przejecie usługodawców na innych polach sprzedaży, nie skupiać się tylko na usługach ślubnych. Pamiętajmy, że konkurencja rośnie zatem należy rozwinąć ofertę usług i wyjść z nią do potencjalnych klientów.

Piotr

Redakcja e-zyczenie.pl

Zobacz również